Styretøj

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:

 • Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).
 • Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min.- og max.-mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Bremser

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved driftsbremsen er opfyldt:

 • Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet.
 • Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
 • Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.
 • Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min.- og max.-mærket, eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Horn og lygter

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til lygter, reflekser og horn er opfyldt:

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
 • Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).
 • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
 • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
 • Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
 • Hornet skal have en klar, konstant tone.

Motor og udstødning

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til motor og udstødningssystem er opfyldt:

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
 • Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. –mærker , aflæst på bilens instrumenter eller efter instruktionsbogens anvisninger.
 • Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Dæk og støddæmpere

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til dæk og støddæmpere er opfyldt:

 • Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
 • Dæk og fælge skal være ubeskadigede.
 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.